• سوشیال مارکتینگ

گروه تخصصی هاماوران با راه کارهای نوین خود در امر بازاریابی و مدیریت شبکه های اجتماعی و همچنین ایجاد ارتباط موثر با مشتریان فعلی در کنار شما خواهد بود تا اخبار کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن در دید عموم قرار دهد.

اینکه شما بتوانید با هر شبکه اجتماعی کار کنید و در تمامی آنها با قدرت ظاهر شوید، فقط با همکاری با گروه هاماوران امکان پذر خواهد بود. گروه هاماوران با در دست داشتن افراد متخصص در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی شما را به یک برند معتبر در میان عموم مردم تبدیل خواهند کرد.