ivote مرجع پیش بینی مسابقات ورزشی و نظر سنجی در زمینه برنامه های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری و سیاسی از جمله: برنامه ها و رویدادهای لیگ برترایران و اروپا، سینمایی، موسیقی و … می باشد.

آدرس پایگاه اینترنتی: www.ivote.bz