کمپین سلفی با هنرمندان

برای شرکت در مسابقات و کمپین ها و دریافت جوایز نفیس می توانید به قسمت کمپین ها در سایت شبکه اجتماعی ستاره ها به آدرس: www.setareha.org و یا اپلیکیشن اندروید و آی ا اس آن مراجعه نمایید.