این برنامه شامل اطلاعات کاملی از قوانین و مقررات حقوقی به همراه دسته بندی مناسب و امکان جستجو و نیز امکان مشاوره مکاتبه ای با وکلای معرفی شده می باشد.

همچنین نمونه فایل های دادخواست های حقوقی به همراه نمونه رای های صادرشده در آن زمینه ، دراختیار مخاطبان قرار گرفته است.

آدرس پایگاه اینترنتی: www.vakilaval.com