قرعه کشی روز های سرنوشت با حضور نصرالله رادش

سری دوم قرعه کشی تست بازیگری مجموعه تلویزیونی روزهای سرنوشت با حضور نصرالله رادش عزیز برگزار شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت ستاره شو در سایت ستاره ها به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.setareha.org