قرعه کشی اول تست بازیگری “روزهای سرنوشت” با حضور مهدی مهدوی کیا و امیر علی دانایی

 

قرعه کشی اول تست بازیگری مجموعه تلویزیونی روزهای سرنوشت با حضور آقای مهدی مهدوی کیا و همچنین آقای امیر علی دانایی انجام شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرعه کشی ها و تست های بازیگری میتوانید به قسمت ستاره شو در سایت ستاره ها به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.setareha.org