سری دوم تست بازیگری مجموعه تلویزیونی روزهای سرنوشت برگزار شد

سری دوم تست بازیگری مجموعه تلویزیونی روزهای سرنوشت با حضور فریبا نادری و شهروز ابراهیمی برگزار شد. دو نفر از شرکت کنندگان در این تست برنده شدند و به کارگردان و تهیه کننده فیلم معرفی شدند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و حضور در تست های بازیگری به سایت ستاره ها به آدرس اینترنتی www.setareha.org مراجعه نمایید.